Espoo ja poliisin tilannekuva

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Espoon kaupungin johtoa kokoontui kesäkuun alussa Espoon pääpoliisiasemalle. Tapaamisen taustalla oli tärkeä syy: turvallisuuden ja etenkin nuorten tilanne kaupungissa.

Poliisilaitoksen johto tapaa alueen jokaisen kunnan johtoa vähintään kerran vuodessa, ja poliisipäällikkö Timo Saarinen kokee, että keskusteluyhteys jokaisen kanssa on hyvällä tasolla. 

− Espoo poikkeaa toiminta-alueemme muista kunnista jo pelkästään asukasmääränsä osalta. Sen lisäksi, että se on Suomen toiseksi suurin kaupunki, on se jatkuvasti kasvava ja kansainvälistyvä, mikä näkyy sekä kaupungin että meidän poliisien työssä, tapaamisen koolle kutsunut poliisipäällikkö Saarinen kertoo.

Siinä, missä vuosittaisissa tapaamisissa keskustellaan tilastoista sekä kaupunkien asioista laajemmin, keskittyi tämä tapaaminen ennen kaikkea nuoriin.

− Olemme tehneet pitkään päivittäistä yhteistyöstä nuorten ja heihin liittyvien ilmiöiden saralla. Nyt halusimme paneutua syvemmin siihen, mitä mahdollisuuksia etenkin tiedonvaihdon parantamiseksi voisi vielä löytyä, Saarinen sanoo.

Tavoitteena on havaita heikotkin signaalit, selvittää juurisyyt ja tarttua toimeen

Pyöreän pöydän pariin kokoontui parikymmentä viranomaista poliisista ja kaupungilta. Poliisi toi keskusteluun ajankohtaista tietoa nuorten rikollisuudesta sekä siitä, mitä kaikkea poliisi asian eteen tekee.

− Olemme esimerkiksi vakiinnuttaneet nuorisotutkintaryhmän ja Ankkuri-tiimin toiminnan. Pyrimme tällä hetkellä vaikuttamaan ennalta ehkäisevästi etenkin noin 12−13-vuotiaisiin rikoksella oireileviin nuoriin, kertoo komisario Hannu Väänänen.

Pyöreän pöydän keskustelut käytiin avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä. Kaupungin kokemuksia sekä ajankohtaisia toimintatapoja esille toivat kaupunginjohtajan rinnalla opetuksen, liikunnan, nuorten ja maahanmuuton toimialajohtajat.  

− Kasvukaupunkina Espoossa on aina ollut paljon lapsia ja nuoria, ja on tärkeä tavoite, että jokainen voi kasvaa ja kehittyä omassa elämässään Espoossa, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

− Nuorille turvallisen Espoon kannalta kaupungin ja poliisin sujuva yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, Mäkelä jatkaa.

Poliisilaitoksen ja Espoon kaupungin hyvä yhteistyö on jo tähän asti taannut, että molemmat ovat jakaneet yhteisen tilannekuvan nuorten tilanteesta. Tapaamisen päätteeksi poliisipäällikkö ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sopivat kuitenkin siitä, että poliisi ja kaupunki panostavat jatkossa syvemmin tietojen jakamiseen. Siitä, millä tavalla tämä toteutetaan, sovitaan kesän aikana.

− Ajatus on, että kun poliisit tai kaupungin työntekijät luotaavat Espoon tapahtumia ja siellä liikkuvien nuorten toimintaa, heidän tulee voida jakaa havaintoja nousemassa olevista ilmiöistä. Näin meillä ja tarvittaessa muilla viranomaisilla on parempi mahdollisuus nopeasti selvittää ongelmien juurisyitä ja miettiä toisaalta välittömästi tarvittavia ratkaisuja ja toisaalta laajempia strategisia linjauksia, poliisipäällikkö Saarinen kertoo.

Yhteinen tavoite poliisille ja kaupungille on turvallinen kaupunki sekä espoolaisten ja Espoossa vaikuttavien yhteisöjen yhdenvertainen kohtaaminen.

Vastaa