Kuule hätä ja pysäytä lähisuhdeväkivalta!

Lähisuhdeväkivalta koskettaa meistä jokaista elämän varrella joko suoraan tai välillisesti. Se ei ole perheen sisäinen asia, se on rikos. Väkivallan kokemuksilta on vaikeaa suojautua etukäteen, koska väkivallan tekijänä on tuttu ihminen. Viranomaisten ja auttavien järjestöjen yhteinen tavoite ja tehtävä on auttaa eteenpäin vaikeista elämäntilanteista

Väkivallan kokemus on aina kriisi ja siihen voi liittyä voimakkaita surun, pelon, vihan tai häpeän tunteita. Avun pyytäminen on usein vaikeaa ja sitä pyydetään myöhään. Väkivaltakierteen pysäyttäminen on äärimmäisen tärkeää, koska jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään. 

– Jokaisen meistä tulee kantaa huolta itsestään ja läheisistään ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden on tärkeää tietää, että he eivät ole asian kanssa yksin. Apua on saatavilla, kertoo rikoskomisario Reko Silvenius Lapin poliisilaitokselta. 

Apua lähisuhdeväkivaltaan saa viranomaisilta ja järjestöiltä. Turvakodit ovat auki vuorokauden ympäri ja niihin voi hakeutua aina, kun lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Tukea on saatavilla myös väkivallan tekijöille. Apua kannattaa hakea jo siinä vaiheessa, kun pelkää syyllistyvänsä väkivaltaan. Tukipalveluja tarjotaan niin ikään väkivallan todistajille.

Parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi Lapissa toimii Meri-lapin, Rovaniemen, Ranuan ja Inarin kunnissa moniammatillinen MARAK-menetelmä, joka kokoaa alueella toimivat uhrin auttamiseksi työskentelevät viranomaiset ja järjestöt yhteen ja koordinoi uhrille annettavaa tukea. Lisätietoja: www.thl.fi/marak

Alle on koottu sekä valtakunnallisia auttavia palveluita, jotka tarjoavat apua väkivallan osapuolille sekä perheille. Akuutissa hädässä, soita 112. 

 • Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle auttaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tulkattuina kielinä arabia, dari, farsi, somali, sorani, venäjä vuorokauden ympäri numerossa 080 005 005. Nollalinjalla on lisäksi chat-palvelu, www.nollalinja.fi. Nollalinja auttaa myös väkivaltaa kokeneiden läheisiä.
 • MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää vuorokauden ympäri suomeksi numerossa 09 2525 0111. Lisäksi palvelua on saatavilla ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Lisätietoja: mieli.fi/kriisipuhelin, mieli.fi/kristelefon, mieli.fi/azma
 • Turvakodista saat apua ja sinne voit soittaa aina, jos joku läheisessä ihmissuhteessasi on väkivaltainen tai uhkaava. Turvakodit palvelevat ympäri vuorokauden. Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa lisäksi avopalveluja paitsi väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, myös väkivaltaa käyttäneille tai sen käyttöä pelkääville, pareille sekä väkivallalle altistuneille tai sitä kokeneille lapsille. Lisätietoa: www.nettiturvakoti.fi
 • Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa keskusteluapua ja käytännön neuvoja rikosprosessiin liittyvissä kysymyksissä rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasian todistajille. Uhri voi pyytää myös henkilökohtaisen tukihenkilön rikosprosessin eri vaiheisiin. Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelun lisäksi lisäksi RIKUlla on Juristin puhelinneuvonta, chat-palvelu sekä ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelu. Lisätietoa: www.riku.fi
 • Naisten Linjan palvelut on tarkoitettu väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Digitaalisen väkivallan ja verkkohäirinnän kysymyksissä auttaa Turv@verkko-puhelin ja chat, lisätietoja: www.naistenlinja.fi
 • Miessakit tarjoaa apua niin väkivaltaa kokeneille kuin tehneillekin miehille. Järjestö tarjoaa myös apua ero-ongelmien käsittelyyn. Palvelut ovat tarjolla myös puhelimella ja verkkotapaamisina, www.miessakit.fi
 • Miehen Linja on tarkoitettu Suomeen muuttaneille miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa läheisessä suhteessa, www.lyomatonlinja.fi/fi/toiminta/palvelut/miehen-linja
 • Naisia omaan väkivaltaisuuteen tai sen pelkoon liittyvissä asioissa tukee Maria Akatemia, www.mariaakatemia.fi
 • Eron jälkeisen vainon osapuolille apua tarjoaa Tukikeskus Varjo, www.varjosta.fi
 • Ikäihmisille suunnattuja auttavia palveluja tarjoaa Suvanto ry, www.suvantory.fi, puh. 050 577 0218
 • Monika-Naiset liitto tarjoaa monikielisiä tukipalveluja maahan muuttaneille naisille Kriisikeskus Monikassa ja turvakoti Monassa, www.monikanaiset.fi
 • Loisto Setlementin SOPU-työ tekee auttavaa työtä kunniaan liittyvän väkivallan tai sen uhkan tapauksissa, www.soputila.fi
 • Kunnilla on velvollisuus järjestää sosiaalipalveluja erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa, mm. lähisuhdeväkivallasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Päihde- ja riippuvuusongelmissa voi ottaa yhteyttä oman kunnan A-klinikalle. Myös läheiset saavat apua tilanteeseen A-klinikalta. Lisätietoa Päihdelinkissä: www.paihdelinkki.fi/fi/mista-apua. Mielenterveyteen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle. Lisätietoa: https://www.mielenterveystalo.fi

Lue lisää lähisuhdeväkivallasta poliisin sivuilla
Tutustu Ensi- ja turvakotien liittoon ja sen palveluihin
Kuuntele Poliisin Pysähdy!-podcastjakso lähisuhdeväkivallasta
Tutustu Rikosuhripäivystykseen ja sen palveluihin

Vastaa