Lapin poliisilaitos muistuttaa aseluvista ja aseiden säilyttämisestä

Kuluvana viikonloppuna Lapin poliisilaitosta työllisti haastavat tilanteet aselupien haltioiden kanssa koko Lapin alueella. Tilanteet liittyivät muun muassa hallussapitoedellytysten heikentymisiin ja kuolinpesien lupamenettelyihin.

Kun harrastus tai aseen käyttötarkoitus on jo loppunut, eikä aseen hallussapidolle ole tällä tavalla perusteita, on vaihtoehtona ylimääräiseksi käyneen aseen myyminen uuden hankintaluvan haltijalle, tai jopa romuttaminen, kun se siihen tarkoitukseen toimitetaan poliisin haltuun. Aselupaprosessi hoituu aina huomattavasti sujuvammin, kun se tehdään hyvissä ajoin.

Terveydelliset ongelmat ja Huoli-ilmoitus

Muistisairaiden ja muuten terveydellisten ongelmien kanssa kamppailevien aselupien haltijoiden kanssa voi tulla tilanteita, joissa aseluvan haltija ei sillä hetkellä ymmärrä, mitä on tekemässä aseen kanssa. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa mielipahaa tai pahimmissa tapauksissa henkilö voi olla vaaraksi itselleen tai muille. 

Lapin poliisilaitos kehottaakin aseluvan haltijoita ja omaisia ottamaan yhteyttä poliisiin, jos lähipiirissä olevan aseiden hallussapitoedellytykset heikkenevät jollain tavalla. 

– Poliisilla on useita yhteistyötahoja, joiden kanssa tehdään ennalta estävää työtä, mutta meistä jokainen voi tehdä Huoli-ilmoituksen läheisestä ikäihmisestä. Toki näistä asioista on hyvä keskustella jo hyvissä ajoin, kertoo ylikonstaapeli Tony Hietanen Lapin poliisilaitokselta.

Huoli-ilmoituksella saatetaan asuinpaikan sosiaaliviranomaiseen tietoon huoli ikäihmisen arjessa pärjäämisen haasteista tai toimintakyvyn alentumisesta, kuten esimerkiksi aselupien kohdalla.

Kuolinpesien aseet 

Toinen huomioonotettava tilanne on kuolinpesän aseet, jotka ampuma-aselain mukaan on otettava välittömästi kuolinpesän haltuun luvanhaltijan kuoltua.

 – Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pesänhoitajan on ryhdyttävä heti toimiin, kun kuolinpesässä on aseita, niiden osia ja patruunoita, tarkentaa komisario Olli Murtola Lapin poliisilaitokselta. 

Tarkemmat menettelyohjeet kuolinpesien aseiden osalta löytyvät poliisin verkkosivuilta.

Aseiden säilyttäminen oikein

Väärin säilytetty, valvomaton kohde tai lukitsematon tila ovat jo yksinään riskejä ja aseet voivat päätyä varkauden kohteeksi. Poliisi takavarikoikin lähes joka viikko ampuma-aseita, joista valtaosa on päätynyt väärille teille erilaisten anastusten yhteydessä.

– Tämä kertoo paljolti siitä, että kiinnostus aseita ja harrastuksia kohtaan on tältä osin unholassa, jos aseet huomataan kadonneen esim. talvikauden aikana mökkeilykauden taas alkaessa, tarkentaa Hietanen. 

Lupavalvonnan näkökulmasta aseen väärin säilyttäminen, ja tästä syystä päätyminen varkauden kohteeksi, aiheuttaa aina aselupaharkinnan myös varsinaisen luvanhaltijan osalta. Aseita ei tulisikaan jättää ilman valvontaa kesämökeille tai muutoin hylättyihin kiinteistöihin, joista ne ovat helposti anastettavissa.

 – Yleisenä huomiona voisi vielä todeta sen, että silloin kun aseiden lainvastainen säilyttäminen johtaa aseiden päätymiseen vääriin käsiin, otetaan muutkin aseluvat peruutusharkintaan, muistuttaa Murtola.

Mistä lisätietoa?

Aseasioihin liittyvät kyselyt voi hoitaa sähköpostitse: lupavalvonta.lappi@poliisi.fi tai puhelimitse valtakunnallisen neuvontapalvelun kautta: p. 0295 419 800. Viralliset ja suorat aseiden luovutukset voi hoitaa varaamalla ajan. Ajanvaraus on käytössä vain Rovaniemellä. Muilla paikkakunnilla asetarkastusten yhteydessä otetaan aseita vastaan. Asetarkastusajat löytyvät verkosta poliisiasemien kohdalta. 

Poliisin verkkosivuilla on lisätietoa aselupiin liittyvistä käytännöistä ja tarvittavista lomakkeista. 
 

Miten toimit, kun kuolinpesässä on ampuma-aseita
Tietoa aseluvista
Tarvittavat lomakkeet

Vastaa