Poliisipäällikkö Lasse Aapio kommentoi irtisanotun poliisin tapausta

Useat mediat ovat esittäneet jatkokysymyksiä liittyen Helsingin Sanomien tänään sunnuntaina 24.10. julkaisemaan uutiseen ja Helsingin poliisin tiedotteeseen.

Tiedote: Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin sopimattoman käytöksen takia – Poliisi

Helsingin poliisilaitos sai tiedon kesäkuussa irtisanotun poliisimiehen käytöksestä, kuten Helsingin Sanomat kirjoitti, asianomistajan kerrottua siitä toiselle Helsingin poliisilaitoksen rikostutkijalle. Rikostutkija ilmoitti asiasta välittömästi esimiehelleen ja sitä kautta laitoksen johto sai tiedon ja ryhtyi välittömiin toimenpiteisiin. 

– Asiasta on välittömästi aloitettu poliisirikostutkinta, josta vastasi syyttäjä. Helsingin poliisilaitos ei voi kommentoida syyttäjän tekemää esitutkintaa koskevia asioita, Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapio toteaa. 

Kun Helsingin poliisilaitos sai syyttäjän esitutkinnan kautta riittävän tiedon, että asiassa on syytä epäillä rikosta, aloitti poliisilaitos henkilöä kohtaan virkamiesoikeudellisen käsittelyn, jonka seurauksena poliisimies irtisanottiin viime kesäkuussa. Päätös irtisanomisesta tehtiin jo ennen käräjäoikeuden päätöstä. Helsingin poliisilaitoksen näkemyksen mukaan poliisin olisi ehdottomasti täytynyt pidättäytyä aloittamasta suhdetta asianomistajan kanssa, kun otetaan huomioon, mistä tutkinnasta ja mistä rikoksista tapahtumassa on ollut kyse. Lisäksi irtisanomista perusteltiin sillä, että poliisimiehen hallinnassa olevilta laitteilta löytyi laitonta materiaalia. Poliisin toiminnan katsottiin olleen sellaista, että se on ollut omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. 

– Tässä tapauksessa asian esiin tuonut rikosylikonstaapeli on toiminut esimerkillisesti. Hän kertoi tietonsa esimiehilleen ja sitä kautta tieto tuli meille laitoksen johtoon. Näin saimme välittömästi saatettua tapauksen syyttäjälle poliisirikostutkintaan, Aapio sanoo. 

Irtisanottu on riitauttanut irtisanomisen ja asia on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Irtisanotun käräjätuomio ei myöskään ole vielä lainvoimainen. Näistä syistä Helsingin poliisilaitos ei voi kertoa virkamiesoikeudelliseen käsittelyyn liittyviä yksityiskohtia tarkemmin. 

– Poliisin on ansaittava kansalaisten luottamus joka ikinen päivä.  Emme hyväksy työntekijöiltämme minkäänlaista epäeettistä toimintaa, joka vaarantaa luottamuksen poliisin työhön. Tämä koskee niin virka-aikaa kuin vapaa-ajan toimintaakin. Meillä on tällaiseen käytökseen hyvin jyrkkä linja. Jatkossa tulemme myös tiedottamaan julkisuuteen, jos irtisanomisia tulee, Aapio korostaa.

Vastaa