Selviätkö kesäliikenteessä hengissä?

Poliisilla on menossa heinäkuun kausivalvontateemana päihteet ja ajoterveys. Teema on valittu heinäkuun ajaksi, koska päihtyneitä kuljettajia on liikenteessä kesällä eniten. Myös rattijuopumuksen aiheuttamia liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia tapahtuu eniten kesällä, erityisesti heinäkuussa. Rattijuopumusvalvonnan yhteydessä tehdään lisäksi kattavaa ajoterveysvalvontaa.

Tarkasteltaessa poliisin tietoon tulleiden liikennekuolemien määrää tänä kesänä (1.6.–18.7.23 välisenä aikana), on Suomessa kuollut liikenteessä 30 ihmistä. Se on kuusi enemmän kuin viime vuonna, jolloin liikenteessä kuolleiden määrässä jäätiin ennätysalhaiselle tasolle koko vuoden aikana. Muutoin kuolleiden määrä asettuu valitettavasti tavanomaiseen määrään, verrattaessa vuotta 2022 edeltäneisiin vuosiin (2021: 33; 2020: 30; 2019: 27 ihmistä). 

Päihtyneiden kuljettajien määrä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on sen sijaan vähentynyt. Alkoholista päihtyneitä kuljettajia oli neljä mukana tämän vuoden kesä-heinäkuussa tapahtuneissa onnettomuuksissa, kun viime vuonna luku oli kahdeksan ja vuonna 2021 kymmenen ihmistä. Vuonna 2021 muu päihde tai ”alkoholi ja muu päihde” oli vaikuttavana tekijänä liikenneonnettomuudessa yhdeksällä ihmisellä. Vuonna 2022 vastaava luku oli kuusi. Kuluvana vuonna kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on todettu vain alkoholista päihtyneitä kuljettajia. Ulkopuolelle jää tältä ja viime vuodelta noin kymmenkunta kuollutta, joiden osalta päihteestä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. 

Heinäkuussa 2023 poliisin tietoon ei ole tullut yhtään alle 25-vuotiaan nuoren kuolemaa ja kesäkuussakin kuolemia oli ainoastaan yksi. Viime vuonna alle 25-vuotiaiden kuolleiden määrä liikenneonnettomuuksissa oli kesä-heinäkuussa yhteensä kahdeksan. Kesäkuu oli pahinta aikaa. Vuonna 2021 vastaavana ajankohtana liikenteessä kuoli kuusi nuorta ihmistä.

Valtaosa onnettomuuksista on tapahtunut taajamien ulkopuolella, kuten edellisinäkin kesinä. Onnettomuudet ovat sijoittuneet valtaosin (n. 70 %) taajamien ulkopuolelle ja kuolemat ovat tapahtuneet puolessa kaikista tapauksista sellaisilla alueilla, joissa nopeusrajoitus on ollut 60–80 km/h. Eniten kuolemia liikenteessä on tapahtunut Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, yhteensä seitsemän kuolemaa, ja viisi kuolemaa on tapahtunut Hämeen sekä Lounais-Suomen poliisilaitosten alueilla. Tyypillisesti onnettomuudet ovat olleet tieltä suistumisia (n. 37 %). Suistumisonnettomuuksissa kuolleita on kuitenkin ollut aiempia vuosia vähemmän.

Päihtymyksestä johtuneiden liikennekuolemien määrä on ollut aiempina vuosina valitettavan korkea nimenomaan kesäkuukausina. Nyt näyttää, että onneksi näin ei tänä kesänä ole. Liikennekuolemien määrä on kuitenkin edelleen liian korkea. Sinä päätät, selviätkö kesäliikenteestä hengissä!

Vastaa