Suojatiesääntöjen noudattamisessa parantamisen varaa

Poliisin suojatievalvonnan tulosten mukaan monet ajoneuvojen kuljettajat eivät ole tarpeeksi tarkkaavaisia suojateiden läheisyydessä eivätkä noudata erityistä varovaisuutta lähestyessään suojatietä.

– Lukuisat kuljettajat laiminlöivät esteettömän kulun antamisen jalankulkijoille sekä ohittivat suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi tähtäävässä teemavalvonnassa tarkkailtiin kahden viikon ajan tehostetusti suojateiden turvallisuutta, erityisesti suojatiesääntöjen noudattamista. Valvontaa suunnattiin pääasiassa moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä suojateillä.

Valvontaviikkojen aikana määrättiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille 379 maksuseuraamusta. eriasteisista suojatiesääntöjen laiminlyönneistä. 

Kallion mukaan poliisi joutui valvontaviikkojen aikana puuttumaan kaikkien tienkäyttäjäryhmien toimintaan.

– Eniten sanktioita määrättiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille esteettömän kulun antamatta jättämisestä jalankulkijoille, yhteensä 185 kappaletta. Toiseksi eniten sanktioitiin 95 kappaletta niin sanotusta giljotiinista, jossa ajoneuvolla ohitetaan suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo pysähtymättä.

Autoilijoille annettiin lisäksi yhteensä 95 liikennevirhemaksua ja 99 sakkoa muista suojatiesääntöjen rikkomisista. 

Polkupyöräilijöille ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille annettiin 91 huomautusta ja 34 liikennevirhemaksua suojatiesääntöjen laiminlyönneistä. Jalankulkijat syyllistyivät huomautuksen tai liikennevirhemaksun arvoisesti päin punaista valoa kävelemiseen 74 kertaa.

Vastaa