Taksiliikenteen valvontaisku Lounais-Suomessa: joka toisessa taksissa puutteita

Lounais-Suomen poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Perjantaina kello 17–24 toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 27 taksia Turussa ja 41 taksia Porissa. Kuljettajille määrättiin yhteensä 32 liikennevirhemaksua. Turussa takseissa havaittiin huomattavasti enemmän puutteita kuin Porissa.

Eniten puutteita havaittiin taksin tietojen esittämisessä. Yhdeksässä tapauksessa luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajien nähtävillä ja seitsemässä tapauksessa kuljettajan nimi ei ollut matkustajien nähtävillä.

Yhdeksällä taksinkuljettajalla ei ollut mukanaan taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ja kuudella oli puutteita hintatietojen esittämisessä. Liikenteestä tavoitettiin myös yksi luvaton taksi.

– Seuraamusten suuri lukumäärä suhteutettuna tarkastettuihin takseihin yllätti. Turussa tarkastetuista 27 taksista 24:lle määrättiin liikennevirhemaksu. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, arvioi ylikonstaapeli Kristian Vidjeskog Lounais-Suomen poliisista.

Tietojen esittämisessä parannettavaa

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Mainittujen tietojen esillä pitäminen on ollut yleisin havaittu puute aikaisemmin järjestetyissä taksiliikenteen valvontaiskuissa.

– Myös tämänkertainen taksivalvonta osoitti, että asiassa on yhä parannettavaa. Kyseessä ei ole uusi edellytys, joten sen pitäisi jo olla kunnossa. Näiden pienten, helposti korjattavissa olevien puutteiden takia ei kannattaisi ottaa seuraamuksia. Toivoisimmekin taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. 

– Asiakirjan voi esittää paperilla tai sähköisesti, joten tämäkin edellytys on helposti täytettävissä, jatkaa Ruotsalainen.

Taksinkuljettajat verottajan seurannassa

Verohallinto keräsi valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia. 

– Analysoimme tietoa ja vertailemme sitä muuhun meillä käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo. 

Verohallinnossa on käynnissä parhaillaan tehostettu taksialan valvontahanke, jossa hyödynnetään valvontaiskuissa kerättyä tietoa. Valvonnassa nyt nousseita kuljettajia ja yrityksiä koskevia ilmoituksia seurataan muun muassa tulorekisteristä.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä – vero.fi.

Työnteko-oikeudet kunnossa

Työsuojeluviranomainen (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) valvoi yhteisvalvonnassa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.

– Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen, kertoo yksikön päällikkö Anna Pärtty Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

AVI tarkasteli erityisesti ulkomaalaislain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeisin valvottava asia oli työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tietoa, jota se hyödyntää valvontatoiminnassaan etenkin työsuhteen vähimmäisehtojen valvonnassa. 

Yhteisvalvonnassa ei tavattu työnteko-oikeudettomia työsuhteisia työntekijöitä. 

– Taksiliikenteen valvonta on tarpeellista ja viranomaisyhteistyö merkittävässä asemassa sen tuloksellisessa toteuttamisessa, Pärtty sanoo. 

Vinkki

Oletko kiinnostunut tietoturvauutisista ja VPN-sovelluksista: katso www.turvastore.fi uutiset

Vastaa