Turvalaite- ja tarkkaamattomuusvalvonnasta jäi positiivinen kokonaiskuva Oulun poliisilaitoksen alueella

Oulun poliisilaitoksen partiot kohdistivat liikennevalvontaa erityisesti turvalaitteiden käytön sekä tarkkaamattomuuden valvontaan. Valvonta oli osa ROADPOLin Focus on the Road ja Safety Days- valvontateemoja. Jaksolle osui myös ns. liikennekuolematon päivä 21.9.2021, jolloin tavoitteena oli, että kukaan ei kuolisi Euroopassa tieliikenteessä. Oulun poliisilaitoksen alueella tässä onnistuttiin, kukaan ei kuollut liikenteessä tuona päivänä.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) julkaiseman vuotta 2019 koskevan raportin mukaan liikenneonnettomuuksissa menehtyneistä henkilö- tai pakettiautossa matkustaneista lähes puolet (45 %) ei käyttänyt turvavyötä. Heistä joka kolmas, 21 henkilöä, olisi tutkijalautakuntien arvion mukaan voinut selvitä onnettomuudesta hengissä, jos turvavyö olisi ollut käytössä. Raportissa todetaan myös, että turvavyö on edelleen tärkein turvalaite.

Tarkkaamattomuusvalvonnassa valvottiin kaikenlaista toimintaa ja asioita, jotka vaikuttavat kuljettajan ajamiseen keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin. Tyypillisesti tarkkaamattomuus johtuu viestintävälineeseen puhumisesta tai sen muusta käytöstä ajon aikana. Viestittelyn riskitaso on kaksinkertainen, puhelimen ajonaikainen kurotteleminen ja etsiminen autosta niin ikään tuplaa riskin. Tarkkaamattomuus kahdeksankertaistaa peräänajo-onnettomuuteen joutumisen riskin. Puhelimeen puhuminen nostaa riskiä hieman.

Valvonnassa kirjoitettiin seuraamuksia yhteensä 116 turvalaitteiden käyttämättömyydestä etupenkillä ja takapenkillä olijat syyllistyivät samaan rikkeeseen yhteensä 13 kertaa. Lasten turvalaitteiden rikkeiden määrä – hyvä niin – oli vähäinen eli kolme kappaletta. Matkapuhelinta käytettiin ajon aikana yhteensä 47 kertaa, joista kirjoitettiin käyttäjille seuraamus. Riskit ovat selkeitä sekä turvalaitteen käyttämättömyydestä, että tarkkaamattomuudesta, mutta silti turvavyön käyttämisestä tai puhelimen säilyttämisestä esimerkiksi telineessä ajon aikana ei ole tullut kaikille autoilijoille automaatiota. Tiedetään tutkimuksenkin perusteella, että turvavyön käyttäminen pelastaa ihmishenkiä ja tarkkaavaisuus liikenteessä vähentää onnettomuuksia, toteaa komisario Pasi Rissanen. Valvonnan kokonaiskuva oli positiivinen, mistä tunnustusta niille autoilijoille, jotka eivät syyllistyneet rikkomuksiin.

Vastaa