Uusi käsikirja lapsirikostutkintaan kokoaa hyvät käytännöt yksiin kansiin

Poliisi ja THL:n Barnahus-hanke ovat julkaisseet käsikirjan, joka toimii lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnan kokoavana oppaana. Käsikirjaan on koottu tietoa esitutkinnan toimenpiteistä poliisille.

Ajatus lapsirikostutkintoja tukevasta käsikirjasta syntyi, kun hankkeessa mukana olleet poliisin asiantuntijat ylikomisario Miia Lehtinen ja ylikonstaapeli Maria Rossi kiersivät syksyllä 2020 poliisilaitoksissa. 

 – Keskusteluissa rikostutkijoiden ja tutkinnanjohtajien kanssa nousi esille kymmenen kehittämiskohdetta, joilla lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaa voitaisiin kehittää. Havaitsimme muun muassa tarpeita keskittää lapsirikostutkintoja, lisätä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja kehittää tutkijoiden työnohjausta, kertoo ylikomisario Lehtinen, joka on toinen käsikirjan toimittajista.

Valokeilassa lapsen etu

Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta on erityisen vaativaa. Tutkinnoissa tarvitaan monialaista yhteistyötä mm. poliisin, lääkäreiden, psykologien ja syyttäjän kanssa. Käsikirjan tavoitteena on tukea laadukasta esitutkintaa, jossa huomioidaan lapsen etu ja sidosryhmäyhteistyö.

– Toimivan esitutkintayhteistyön tuloksena rikosvastuu lapsiin kohdistuvissa rikoksissa toteutuu. Käsikirja toivottavasti myös nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten prosessia. Laadukas ja tehokas rikosprosessi on kaikkien etu, kertoo Barnahus-hankkeen erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä.

Käsikirjan lukuja ovat kirjoittaneet useat ammattilaiset poliisista, Poliisiammattikorkeakoulusta, Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköistä, muista viranomaisista sekä kolmannelta sektorilta. 

– Lapsen etu ja tilanteen kokonaiskuvan hahmottaminen onnistuu vain monialaisella yhteistyöllä. Siksi käsikirjan kirjoittamiseenkin pyydettiin mukaan eri alojen asiantuntijoita, taustoittaa Lehtinen.

Käsikirja kaikkien saatavilla

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan on saatavilla poliisin verkkosivuilla. Käsikirja on toistaiseksi saatavilla suomeksi, ja se käännetään myös ruotsiksi. Käsikirja ei korvaa olemassa olevia virallisia Poliisihallituksen ohjeita ja määräyksiä, vaan oppaan tarkoituksena on täydentää niitä konkreettisilla toimintaohjeilla. 

Käsikirjasta tehtiin julkinen, jotta se on helposti niin viranomaisten kuin kansalaistenkin saatavilla. Vaikka opas on suunnattu ensisijaisesti esitutkintaa suorittaville viranomaisille, toimii se myös opetus- ja taustamateriaalina esimerkiksi henkilöille, jotka voivat työssään kohdata alaikäisiä rikosten uhreja.

– Käsikirjan avulla kansalainenkin voi saada käsityksen siitä, miten poliisi tutkii sensitiivisiä rikoksia ja mitä ilmiöstä on hyvä tietää, sanoo Lehtinen. 

Lapset voivat olla monien eri rikosten, esimerkiksi ihmiskaupan tai kunniaväkivallan, uhreja. Samoin uhrien taustat vaihtelevat. Siksi käsikirjan kuudes osa käsittelee haavoittuvassa asemassa olevien erityisryhmiä. 

– Haluamme lisätä tietoisuutta siitä, miten erilaisia lapsia ja erilaisten rikosten uhreja kohdataan. Rikosprosessin uhrina voi olla vauva, sateenkaarinuori, avioliittoon pakotettu tai kunniaväkivaltaa kohdannut lapsi. Käsikirja tarjoaa tietoa siitä, miten uhreja kohdataan sensitiivisesti ottaen huomioon rikokseen liittyvät erityispiirteet sekä lapsen tausta, kertoo Lehtinen.

Lataa käsikirja verkkosivuiltamme
Lisätietoa Barnahus-hankkeesta THL:n verkkosivuilla

Vastaa