Uutinen: Vuoden 2022 liikennejuopumustilastot on julkaistu − huumausaineiden osuus laskussa

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuoden 2022 liikennejuopumustutkimuksista. Tilastot sisältävät tietoja sekä Keskusrikospoliisin Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista että poliisin tarkkuusalkometreillä hengitysilmasta tekemistä mittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat alkoholin aiheuttaman rattijuopumuksen toteamiseen yhtä luotettavia kuin verestä tehdyt mittaukset, mutta huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuoden 2022 liikennejuopumustutkimuksista julkaistuista tilaistoista selviää, että epäiltyjen huumausaineliikennejuopumusten määrä on laskussa. Rikostekninen laboratorio vastaanotti vuonna 2020 (12 032 kappaletta) epäiltyihin huumausainerattijuopumuksiin liittyviä tutkimuspyyntöjä. Vuonna 2021 vastaavia pyyntöjä tuli 9 793, ja viime vuonna 8 421.

Kaiken kaikkiaan Rikosteknisessä laboratoriossa tutkittiin vuonna 2022 liikennejuopumusepäilyihin liittyen 12 973 verinäytettä (2021: 14 322). Veren alkoholitutkimuksista 85,3 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan 0,5 promillea (2021: 83,9%). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 88,4 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine (2021: 92,5 %).

Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti. Julkaistut tilastot käsittelevät epäiltyihin liikennejuopumustapauksiin liittyen tehtyjä tutkimuksia. Tilastot eivät sisällä liikennevalvonnan seulontapuhalluksia.

Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot ovat Polstatista ja verinäytteisiin liittyvät tilastot Rikosteknisestä laboratoriosta.

Liite:

Liikennejuopumustilastot 2022 (PDF)

Linkki edellisen vuoden tilastoihin (PDF)

3 kommenttia artikkeliin ”Uutinen: Vuoden 2022 liikennejuopumustilastot on julkaistu − huumausaineiden osuus laskussa”

Vastaa