Imatralla on aloittanut toimintansa uudenlainen poliisiryhmä

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt vuoden 2022 alussa Imatralla monialaisen poliisitoiminnan kokeilun. Kyseessä on uudenlainen toimintamalli, jossa Imatralla työskentelevä poliisiryhmä tekee niin rikostorjunnan kuin kenttäpoliisin töitä. Tärkeänä osana on paikallinen ongelmanratkaisu viranomaisyhteistyössä. Kansalaisille toiminta näkyy parantuvana palveluna.

Monialaisen poliisitoiminnan kokeilu on osa poliisilaitoksemme toiminnan kehittämistä. Kymmenhenkistä ryhmää johtaa rikoskomisario Matti Raivikko

– Kyse on uudesta toiminnosta Kaakkois-Suomessa eikä täysin vastaavaa toimintoa taida valtakunnasta löytyä. Monialaisen poliisitoiminnan ryhmiä on muitakin, mutta toimintamallit ja toiminta-alueet eroavat toisistaan, kertoo Raivikko.

Ryhmän toiminta painottuu Imatralle, Imatran seudun pieniin kuntiin ja reuna-alueille. Uusi toimintamalli lisää poliisin näkyvyyttä, läsnäoloa sekä tuottaa parempaa palvelua. Kansalaisille toiminta näkyy niin sanottuna yhden kosketuksen palveluna eli paikalla oleva poliisipartio hoitaa erilaiset tapaukset alusta loppuun saakka.

Pääosa ryhmän työajasta käytetään Raivikon mukaan Imatran poliisiaseman asiakkaiden rikosasioiden tutkintaan ja syyteharkintaan saattamiseen. Lisäksi ryhmä osallistuu valvonta- ja hälytyssektorin tehtäviin eli niin sanottuun kenttäpartioiden työhön viikonloppuisin sekä erilaisten valtakunnallisten ja paikallisten valvontateemojen toteutukseen. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi ylinopeusvalvonta ja huumausaineisiin liittyvät valvonnat. 

Matti Raivikon mukaan toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin. Jo ensimmäisten kuukausien aikana on voitu nähdä vaikutuksia.

– Olemme huomanneet, että rikosprosessi menee nopeammin läpi niissä tapauksissa, joita olemme olleet paikan päällä hoitamassa alusta asti. Se, että sama henkilö käsittelee asiaa koko prosessin ajan, nopeuttaa toimintaa. Hänen ei tarvitse tulkita toisen kirjoituksia ja kuvailuja tapahtumista tai tapahtumapaikasta ja -olosuhteista, kertoo Raivikko.

Hyviä esimerkkejä on jo kertynyt esimerkiksi rattijuopumustapauksista ja kotihälytyksen yhteydessä paljastuneesta pahoinpitelytapauksen tutkinnasta. Raivikon mukaan menettely vähentää jonoa toisaalla rikostutkinnassa ja tietysti auttaa myös rikosprosessin osallisia, kun asia etenee nopeammin.

Paikallista ongelmanratkaisua 

Imatran monialaisen poliisitoiminnan tärkeänä tavoitteena on lisätä paikallisen ongelmanratkaisun keinoja rikosten ennalta estämisestä sekä niiden jo syntyneiden tilanteiden ratkaisussa. Poliisin tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja yritystenkin kanssa, ja yhdessä etsiä keinoja ratkoa asioita parhaalla mahdollisella sekä tehokkaalla tavalla. 

– Uusi Imatran poliisiryhmä tulee kontaktoimaan esimerkiksi kuntapäättäjiä, että saisimme parempaa tietoa siitä, mitkä asiat tai alueet kipuilevat kunnissa. Turvallisuuden saralla poliisi on yksi toimija muiden joukossa. Kokonaisturvallisuuden parantamiseksi ja rikollisuuden vähentämiseksi on toimenpiteitä tehtävä yhdessä kuntasektorin, yritysten, yhdistysten ja yhteisön kanssa. Tästä näkökulmasta pohdimme yhteistyön mahdollisuuksia, sanoo Matti Raivikko. 

Aluksi vuoden mittainen kokeilu

Toimintamallia kokeillaan ensin vuoden ajan, jolloin kerätään palautetta ja kokemuksia niin henkilöstöltä kuin yhteistyöviranomaisilta. Jos malli toimii, siitä tehdään pysyvä osa alueen poliisitoimintaa. 

– Tavoitteena on aktiivisen ja monipuolisen tekemisen kautta kehittää uudenlaista työskentelytapaa ja toimintamallia, sekä käyttää resurssejamme laaja-alaisemmin ja joustavammin, sanoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ari Karvonen.  Poliisipäällikön mukaan monialaisen poliisitoiminnan malli laajentaa poliisihenkilöstön ammattitaitoa sekä sen myötä virtaviivaistaa poliisitoiminnan kokonaisprosesseja. Toimintamalli helpottaa myös rikostutkintaan kertyvää työkuormaa hoitamalla kenttätoiminnassa alkavat rikosprosessit mahdollisimman pitkälle.

Vastaa