Liikennejuopumustilastot 2021: Liikennejuopumusten määrä laskussa

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2021 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tilastoihin on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Liikennejuopumuksesta epäiltyjen määrä laski vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholin osalta vuosi 2021 asettuu melko tasaisesti jatkuvalle laskutrendille. Sen sijaan muiden huumaavien aineiden osalta puhutaan nousevasta trendistä. Ensimmäinen koronavuosi 2020 näkyi poikkeuksellisena kasvupiikkinä huumerattijuopumuksien määrässä, ja viime vuonna tapausten määrässä palattiin maltillisemmalle kasvu-uralle (kuva 1).

Alueelliset erot ovat suuria (kuva 2). Siinä missä Helsingin poliisilaitoksen alueen liikennejuopumuksissa huumeet ja lääkkeet olivat kaksi kertaa alkoholia useammin päihteenä, niin esimerkiksi Itä-Suomen ja Ahvenanmaan poliisilaitoksien alueella alkoholi oli edelleen selvästi yleisin päihde. Myös liikennejuopumusten määrä asukaslukuun nähden vaihteli merkittävästi eri poliisilaitosten alueella.

Verinäytteistä tehdyt liikennejuopumustutkimukset vuonna 2021

Vuonna 2021 tutkittiin kaikkiaan 14 322 verinäytettä (2020: 16 841). Veren alkoholitutkimuksista 84 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan (0,5 promillea). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa on tyypillistä, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä kolminkertainen määrä näytteiden määrään verrattuna, yhteensä 27 241 huumaus- ja lääkeainelöydöstä 9 793 näytteessä.

– Huumaus- ja lääkeaineita todetaan liikennejuopumustutkimuksissa eniten 25–34-vuotiaiden ikäluokassa, ja toisaalta vain harvoin yli 55 vuotta ylittäneiden joukossa. Alkoholin kohdalla eri ikäryhmät eroavat vain vähän toisistaan tapausten määrissä. Ainoastaan yli 65-vuotiaiden ryhmä eroaa selvästi muista ryhmistä merkittävästi pienemmillä tapausmäärillä, kertoo rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat amfetamiiniryhmään, mutta tapausten määrä jäi kuitenkin vuonna 2021 selvästi edeltävää vuotta alhaisemmalle tasolle. Amfetamiinia todettiin 6 228 näytteessä (2020: 7 913), metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA) 404 näytteessä (2020: 746) ja metamfetamiinilöydöksiä 268 näytteessä (2020: 211). Seuraavaksi yleisin löydös huumausaineiden ryhmässä oli kannabis, jota todettiin 1 753 näytteessä (2020: 2 228). Tilastoihin ei ole sisällytetty kannabiksen ja kokaiinin aineenvaihduntatuotteita (karboksitetrahydrokannabinoli ja bentsoyyliekgoniini), sillä ne eivät ole biologisesti aktiivisia eivätkä vaikuta toimintakykyyn.

Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Tähän ryhmään kuuluvia aineita todettiin yhteensä 10 908 kpl. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 34 % (2020: 16 419 kpl). Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Tilastot:
Tarkemmat tilastot löytyvät liitteestä. Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot on saatu Polstatista. Tilastoihin eivät sisälly liikennevalvonnan seulontapuhallukset.

Liikennejuopumustilastot 2021

Vastaa