Kuulumisia Rikosmuseosta: tulossa uusi näyttely

Keskusrikospoliisin tiloissa Vantaalla sijaitseva Rikosmuseo on vuodesta 2019 alkaen ollut osa Poliisimuseota. Rikosmuseon näyttelyä ollaan nyt uudistamassa. Näyttely ei ole avoinna suurelle yleisölle, mutta joitakin Rikosmuseon esineitä voi nähdä Poliisimuseossa Tampereella.

Rikosmuseo kertoo rikostutkinnan ja rikollisuuden historiasta. Museo perustettiin aikanaan opetusnäyttelyksi poliiseille: siellä esitettiin, miten rikoksia on tehty, millaisia aineistoja on tutkittu ja miten tutkimuksissa on päästy ratkaisuihin. Museo ei ole turvallisuus- ja tietosuojasyistä avoinna suurelle yleisölle, vaan se on tarkoitettu poliisin omalle henkilöstölle ja poliisin sidosryhmiin kuuluville vierailijaryhmille.

– Rikosmuseon kokoelmiin kuuluu esimerkiksi kuuluisiin rikostapauksiin ja murhatutkimuksiin liittyviä esineitä, tutkintamateriaalia, rikospaikkanäytteitä, rikostutkimusvälineitä ja valokuvia. Uudessa näyttelyssä esittelemme rikoshistoriaa esineiden ja muiden materiaalien kautta, mutta tuomme aiempaa enemmän esille, miten vitriinien tavarat liittyvät aina omaan aikaansa ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kertoo Poliisimuseon tutkija Juha Vitikainen.

Bodominjärven teltta konservoitavana

Yksi esine, joka mahdollisesti tulee esille Rikosmuseon uuteen näyttelyyn, on Bodominjärven vuoden 1960 kolmoismurhiin liittyvä teltta. Se on ollut konservoitavana, eli asiantuntija on tutkinut ja huoltanut telttaa. Konservoinnin tarkoituksena on turvata se, että teltta ylipäätään säilyy eikä tuhoudu.

– Teltta on niin huonossa kunnossa, että se vastaa jo miltei arkeologista maalöytöä: se on hauras ja sisältää paljon maa-ainesta. Konservoinnin ajaksi Bodominjärven teltta laitettiin ilmanpuhdistuskalustolla varustettuun osastoivaan pölynhallintatelttaan, jonne saatiin rakennettua sopivat olosuhteet. Vielä emme voi olla varmoja, kestääkö teltta sen, että se tulisi esille Rikosmuseoon.

Kolmoismurhiin liittyvä teltta on samaan aikaan paitsi museoesine, myös selvittämättömän henkirikoksen esitutkintamateriaalia. Siksi kaikista telttaan kohdistuvista toimista neuvotellaan aina etukäteen tutkinnanjohtajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Rikosmuseon uusi näyttely valmistuu loppuvuodesta 2023.

Museotoiminta on paljon muutakin kuin näyttelyitä

Bodominjärven teltta on esimerkki siitä, että museotoiminta on paljon muutakin kuin yleisölle avoinna olevia näyttelyitä ja esineitä vitriineissä.

– Museotyöhön kuuluu paljon sellaista, joka ei välttämättä näy museovieraalle. Tallennamme esineitä, kuvia, filmejä ja muita aineistoja. Kaikki kokoelmiimme kuuluva aineisto ei koskaan pääse esille näyttelyihin. Poliisimuseon kokoelmiin kuuluu esimerkiksi noin 15 000 esinettä ja 120 000 valokuvaa, Juha Vitikainen mainitsee.

– Poliisimuseo myös koordinoi koko poliisin historia- ja perinnetoimintaa: järjestämme muun muassa tapaamisia poliisilaitosten museoyhdyshenkilöille. Lisäksi tutkijamme opettavat poliisiopiskelijoita ja kertovat heille poliisin historiasta ja sen kytkennöistä nykyiseen poliisitoimintaan.

Vastaa