Oulun poliisilaitoksen ulkomaalaistutkinta sai valmiiksi esitutkinnan kausityötodistusten väärin käyttöön liittyvässä kokonaisuudessa

Oulun poliisilaitoksen ulkomaalaistutkintayksikkö suoritti ulkomaalaisvalvontaa Suomussalmella ja Hyrynsalmella elokuussa 2021. Valvonnan yhteydessä tavattiin Ukrainan kansalaisia poimimassa luonnonmarjaa. Henkilöt olivat saapuneet maahan heinäkuussa 2021 ja heillä oli esittää maahan saapumisen ja työnteon perusteena työsopimus kausityöstä Pohjois-Suomessa sijaitsevaan yritykseen.

Asiaa selvitellessä kävi ilmi, että työsopimuksessa oleva työnantaja ei ollut tosiasiallinen työnantaja kyseisille henkilöille. Työnantajan puhelimitse antaman selvityksen mukaan kutsut oli lähetetty Ukrainan kansalaisille heidän maahanpääsynsä helpottamiseksi. Ukrainan kansalaiset eivät olisi päässeet Covid-19 rajoitusten aikana maahan ilman työhön kutsuvaa yritystä. Covid -19:n tuomien rajoitusten mukaan metsämarjojen poimiminen ei ole ollut perusteltu syy saapua Suomeen muuten kuin aiesopimuksessa mainittujen yritysten kutsumana. Kyseiset yritykset eivät olleet aiesopimuksessa mainittuja yrityksiä. Tapahtuma-aikaan Suomessa on ollut voimassa Schengen-sisärajan valvonta Covid -19 epidemian vuoksi, eli Suomeen saapuvien maahantulon edellytykset oli tarkastettu. Rajoitukset ovat olleet voimassa 25.7.2021 saakka valtioneuvoston asetuksella.

EU:n ulkopuolelta tulevat kausityöntekijät pääsevät maahan, jos sekä maahan pääsyyn että työntekoon liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa ja työntekijällä on työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä. Suomeen pääsy tapahtuma-aikaan laillisesti olisi edellyttänyt voimassa olevaa biopassia ja kausityötodistusta tai ei-biometristä passia ja kausityöviisumia. Kausityötodistuksen myöntää työajan pituudesta riippuen joko Migri tai TE-keskus. Kyseisen passin ja viisumin pitää olla voimassa koko kausityöluvan voimassaoloajan.
 
Lisäksi rajaa ylittäessä pitää olla työnantajan täyttämä lomake työnantajan tai toimeksiantajan perusteluista työntekijän maahantulon välttämättömyydestä. Metsämarjojen poimiminen ei ole ollut perusteltu syy saapua Suomeen kuin aiesopimuksessa mainittujen yritysten kutsumana. Rajoitukset ovat olleet voimassa 25.7.2021 saakka valtioneuvoston asetuksella.

Esitutkinta

Asiassa epäiltiin kierretyn Covid -19:sta johtuvia maahantulon rajoituksia tekaistujen kausityösopimusten avulla ja asiasta aloitettiin esitutkinta. Esitutkinnassa selvitettiin sekä kahden Lapin alueella vaikuttavan työnantajan edustajan, Suomessa asuvan kaksoiskansalaisen, että kahden Ukrainan kansalaisen osallisuutta ukrainalaisten marjanpoimijoiden maahantuloon ja kausityötodistuksiin liittyvissä rikosepäilyissä. Poliisi epäilee kahden työnantajan edustajan sekä kolmannen henkilön laatineen Ukrainan kansalaisille työsopimuksia yhteensä noin 100 kappaletta ja näin edesauttaneen heidän maahanpääsyään ilman, että kyseisillä työnantajilla oli tosiasiallisesti tarkoitus tai mahdollisuus heitä kausityöhön työllistää. Osa näistä kausityöhakemuksen tehneistä Ukrainan kansalaisista saapui Suomeen ja poimi maassa luonnonmarjaa.

Asiassa kävi ilmi, että työnantajan nimissä oli lähetetty työtodistuksia, joihin oli tehty työnantajan edustajan allekirjoitus sähköisesti allekirjoitus kopioimalla. Työnantajat itse eivät olleet tietoisia kaikista nimissään kutsutuista työntekijöistä. Työtodistukset lähetettiin edelleen Ukrainaan. Ne Ukrainan kansalaiset, jotka kyseisen tapaukseen liittyen saapuivat Suomeen, eivät työllistyneet kausityönantajalle, vaan he keräsivät Suomessa luonnonmarjaa myyden sitä eteenpäin. Toinen epäillyistä Ukrainan kansalaisista oli mukana näissä järjestelyissä niin Ukrainan päässä, kuin Suomessa marjanpoimintaa organisoimassa. Ukrainan lähetystön mukaan Suomeen jätettiin noin 13 000 kausityöhakemusta tänä vuonna.

Ilmiö ja rikosnimikkeet 


Esitutkinnasta tiedottamisen lisäksi poliisi haluaa tuoda esille ilmiön, jossa on mahdollista saapua Suomeen kiertäen maahan saapumisen edellytyksiä. Lisäksi kyseessä on tilanne, joka mahdollistaa maahan saapuneen henkilön oleskelun maassa muualla kuin itse kausityön parissa ja sopimukseen kirjatussa osoitteessa. 

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla on ilmoitettu, että kausityötodistuksen hakija ei voi aloittaa työskentelyä ennen kuin hän on saanut kausityötodistuksen. Hakija voi työskennellä vain sen työnantajan palveluksessa, jonka työhön todistus on myönnetty. Työnantaja tai työnantajat on ilmoitettu kausityötodistuksessa. 

Kausityötodistuksissa viisumivapaan maan kansalaisen oleskeluoikeus Suomessa perustuu
viisumivapauteen. Henkilön maahantulon edellytysten tarkistaminen kuuluu Rajavartiolaitokselle. Työnteko-oikeus tietyllä työnantajalla alkaa kuitenkin vasta, kun kausityötodistuspyyntöön on tehty myönteinen päätös koskien kyseistä työnantajaa.

Tässä kyseisessä tapauksessa maahan saapuneet Ukrainan kansalaiset eivät siis työskennelleet sille työnantajalle, jolle kausityötä oli haettu. Viranomaisilla ei ollut tietoa heidän tarkasta olinpaikastaan. 

Kausityötodistuksen käyttämisestä matkustusasiakirjana ei ole vielä oikeuskäytäntöä olemassa. Kyseessä on kuitenkin ilmiö, jossa viranomaisille kertyy turhaa työmäärää hakemusten käsittelyssä. Osa maahan saapuneista työtodistuksen saaneista ei välttämättä kotimaasta lähtiessään tiedä tilanteesta, joka heitä kohdemaassa odottaa. Valvontaa siitä, onko maahan saapunut kolmannen maan kansalainen töissä siellä, mihin kausityöhakemus hänet osoittaa, ei ole olemassa.  Poliisi on esitutkinnassa tutkinut rikoksia nimikkeellä laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, lievä valtiorajarikos ja ulkomaalaisrikkomus. 

Vastaa