Poliisi valvoi nopeuksia ja ajotapoja viikonloppuna – yli tuhat kaahaili liikenteessä

Poliisi valvoi ajonopeuksia ja ajotapoja koko maassa viime viikonloppuna 9.–11. kesäkuuta.

Sakkoja määrättiin yhteensä 702 kappaletta ja liikennevirhemaksuja 172 kappaletta. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin lisäksi 79.

Kuljettajista 149 kuljetti ajoneuvoaan siten, että vakavan piittaamattomuuden kriteerit täyttyivät. Tämä tarkoittaa sitä, että ajonopeus ylitti suurimman sallitun nopeuden yli 30 kilometrillä tunnissa.

Rangaistuksia saivat myös poikkeusluvalla ajokortin saaneet 17-vuotiaat. Heistä 22 sai sakkoja ylinopeudesta ja lisäksi viittä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja 13 vakavasta piittaamattomuudesta.

Ajonopeus on merkittävä riskitekijä kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Nopeuden kasvaessa riskit erilaisiin onnettomuuteen johtaviin virheisiin kasvavat. Myös onnettomuuden seuraukset ovat tällöin yleensä vakavammat.

Vastaa