Poliisi vetoaa Närpiön vietnamilaisyhteisöön vuosia jatkuneen kiskonnan lopettamiseksi

Poliisi ja yhteistyöviranomaiset ovat yhdistäneet voimavaransa puuttuakseen kiskontaan vietnamilaisyhteisössä ja ovat laatineet tiedotteen, jossa informoidaan tuesta ja avusta, jota on mahdollista saada työvoiman hyväksikäytön tilanteissa. Poliisi vetoaa myös kasvihuoneyrittäjiin, jotka voivat omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vietnamilaisyhteisön kanssa estää, että tällainen rikollinen toiminta jatkuisi.

Poliisi ja yhteistyöviranomaiset ovat yhdistäneet voimavaransa puuttuakseen kiskontaan vietnamilaisyhteisössä ja ovat laatineet tiedotteen, jossa informoidaan tuesta ja avusta, jota on mahdollista saada työvoiman hyväksikäytön tilanteissa. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiedotteen, joka on myös käännetty vietnamin kielelle.

Tiedotteen ovat koonneet Maahanmuuttovirasto, Närpiön Kaupunki, Rikosuhripäivystys, Pohjanmaan hyvinvointialue ja ELY-keskus sekä poliisi. 

Helsingin poliisilaitos ja Pohjanmaan poliisilaitos ovat yhdessä tutkineet aiemmin tiedotettuja törkeitä kiskontoja, joihin on ollut vangittuna yhteensä viisi henkilöä. Tutkintavastuuta on sen laajuuden vuoksi jaettu sekä Helsingin poliisilaitoksen että Pohjanmaan poliisilaitoksen kesken. Myös Keskusrikospoliisi on mukana tutkinnassa. Tutkintaan on asetettu mitattavasti resursseja ja poliisin tavoitteena on saada vuosia jatkunut kiskonta loppumaan. 

Myös Närpiön kaupunki tekee yhteistyötä poliisin kanssa rikolliskierteen katkeamiseksi. 

Tutkinnan tässä vaiheessa rikosylikomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisilaitokselta ja rikoskomisario Sami Isoniemi Pohjanmaan poliisilaitokselta vetoavat yhteisöön kynnysrahajärjestelmän lopettamiseksi. Kynnysrahajärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että henkilö maksaa perusteettomasti korkean rahasumman päästäkseen Suomeen.
Poliisin tiedossa on, että kynnysrahajärjestelmä on ollut olemassa pitkään ja siitä on aiheutunut monelle vietnamilaiselle kova rasite.

Poliisi toteaa, että tämänhetkinen ilmoittautuneiden uhrien määrä ei vastaa todellista kynnysrahaa maksaneiden uhrien määrää. Poliisilla on kaikki perusteet epäillä, että kynnysrahaa maksaneiden lukumäärä on kolminumeroinen.

Tunnistettujen epäiltyjen määrä on edelleen noin kymmenen henkilöä.

Poliisi muistuttaa, että Suomessa kenenkään ulkomaalaisen ei tarvitse maksaa kynnysrahaa tai minkäänlaista lahjaa tänne töihin päästääkseen. Kynnysrahan periminen on laitonta. 

Vain yhteisön sisältä käsin tämä vuosien kierre saadaan katkaistua. Poliisi korostaa, että viranomaisille kertomisesta ei seuraa uhreille vahinkoa eikä tämän vuoksi pidä pelätä, että joutuisi pois maasta. On myös erittäin tärkeää, että kasvihuoneyrittäjät ottavat vastuuta asiassa. He voivat omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vietnamilaisyhteisön kanssa estää, että tällainen rikollinen toiminta jatkuisi. 
Poliisin tutkinta etenee, mutta yhä kaivataan lisää tietoa hyväksikäyttäjistä. Poliisia myös kiinnostaa, liittyykö kokonaisuuteen kasvihuoneyrityksiä tai niiden liepeillä olevia tahoja. Poliisin tavoitteena on muun muassa selvittää, saavatko kasvihuoneyritykset oikeudetonta hyötyä kynnysrahoista.

Vihjeitä asiaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ihmiskauppa@poliisi.fi ja vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

Tukea ja apua

Pohjanmaan poliisilaitos on tehnyt kotietsintöjä ja kiinniottoja Närpiössä mediassakin esillä olleeseen
ulkomaisen työvoiman kiskontakokonaisuuteen liittyen.
• Tapaukseen liittyviä vihjeitä otetaan edelleen vastaan ja niitä voi lähettää sähköpostitse
ihmiskauppa@poliisi.fi ja/tai vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

1. RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN PALVELUT

Rikosuhripäivystys (RIKU) on järjestö, jonka tehtävänä on auttaa rikoksen uhreja sekä todistajia.
Rikosuhripäivystyksen kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja saada neuvoja ja tukea tilanteensa, eikä
tietoa käydyistä keskusteluista anneta kellekään muulle ilman yhteydenottajan lupaa. RIKUun voi olla
yhteydessä myös anonyymisti, eli kertomatta omaa nimeään. Yhteydenotto ei tarkoita sitä, että sitoutuisi
esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen, mutta voit saada neuvontaa liittyen siihen, miten se voisi vaikuttaa tilanteeseesi.

Rikosuhripäivystyksessä toimii erityistukipalvelu, jonka työntekijät ovat erikoistuneet ihmiskaupan ja sen
lähirikosten uhrien neuvontaan ja auttamiseen: esimerkiksi jos ei ole saanut työstä lain mukaista palkkaa, on tehnyt pitkiä työtunteja ilman asianmukaista korvausta tai jos on joutunut maksamaan työpaikastaan.
Asiakkaaksi voi tulla esimerkiksi sukupuolesta, asuinpaikkakunnasta tai kansalaisuudesta riippumatta ja
yhteyttä voi ottaa omalla äidinkielellä. Käännämme viestit sekä puheluissa ja tapaamisissa voidaan käyttää
luotettavaa tulkkia. Asiakkaana voit vaikuttaa siihen, ketä käytetään tulkkina tai, että saako tulkki tietoonsa, kuka olet.

Erityistukipalveluun voit olla yhteydessä, kun pohdit, oletko itse tai onko tuttavasi joutunut mahdollisesti
ihmiskaupan tai muun vastaavan hyväksikäytön uhriksi tai, jos tarvitset neuvontaa ja ohjausta liittyen
esimerkiksi uhrin oikeuksiin, palveluihin hakeutumiseen, rikosilmoituksen tekemiseen tai siihen, mikä
vaikutus sillä voi olla tilanteeseesi.
Yhteyden erityistukipalveluun saa alla olevista yhteystiedoista. Sekä sähköposti- että teksti- ja WhatsApp-
viestejä voi lähettää millä tahansa kielellä.
o Sähköpostitse: help@riku.fi (sähköpostiin vastataan 3 päivän kuluessa)
o Puhelimitse (myös tekstiviestit tai Whatsapp) p. 040 632 9293
Lisätietoa
• Rikosuhripäivystyksen palveluesitteet eri kielillä
Palveluesitteet eri kielillä – Rikosuhripäivystys (riku.fi)
• Lisätietoa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä ja työsyrjinnästä
Työvoiman hyväksikäyttö – Rikosuhripäivystys (riku.fi)Sivu 2 / 3 22.2.2022

2. OLESKELULUPA JA TYÖNTEKO-OIKEUS

Jos henkilö on joutunut työnantajan hyväksikäytön tai merkittävän laiminlyönnin uhriksi, voi henkilö hakea
jatkolupaa tai todistusta laajennetusta työnteko-oikeudesta ja vaihtaa työnantajaa. Työntekijällä pitää olla
Suomessa oleskelupa, johon kuuluu työnteko-oikeus. Lupaa tai todistusta ei voi hakea, jos henkilö on
työskennellyt Suomessa kausityötodistuksella tai ilman oleskelulupaa. Sen sijaan, jos on jo löytänyt uuden
työpaikan, voi kuitenkin hakea ensimmäistä oleskelulupaa työnteon perusteella.

Kun jatkolupaa tai työnteko-oikeustodistusta haetaan työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön takia,
Maahanmuuttovirasto arvioi, onko perusteltua aihetta epäillä työnantajan syyllistyneen merkittäviin
laiminlyönteihin tai muuhun hyväksikäyttöön. Jos jatkolupa tai todistus työnantajan hyväksikäytön takia
myönnetään, voi henkilö työskennellä millä tahansa alalla, eli työnteko-oikeus on rajoittamaton.

Lisätietoa
• Lisätietoa uuden luvan tai todistuksen hakemisesta mikäli työnantaja on kohdellut
työntekijää kaltoin
https://migri.fi/-/voit-hakea-uutta-lupaa-tai-todistusta-jos-sinulla-on-suomessa-
oleskelulupa-ja-tyonantajasi-on-kohdellut-sinua-kaltoin

• Lisätietoa jatkoluvasta työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhriksi joutuneelle
Jatkolupa työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhriksi joutuneelle |
Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
• Lisätietoa työnteko-oikeustodistuksesta työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhrille
Työnteko-oikeustodistus työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhrille |
Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
• Lisätietoa työnantajan merkittävästä laiminlyönnistä tai hyväksikäytöstä
https://migri.fi/tyonantajan-merkittava-laiminlyonti-tai-hyvaksikaytto

3. NÄRPIÖN KAUPUNGILTA PALVELUOHJAUSTA

Närpiön kaupunki tarjoaa palveluohjausta kotouttamiskoordinaattorin ja Welcome Officen kautta.
Heidät tavoittaa vaihteen kautta: 06-2249111.


4. POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

www.osterbottensvalfard.fi | www.pohjanmaanhyvinvointi.fi
Ethän jää yksin tai jätä lähimmäisesi hätää huomiotta silloin, kun tarvitaan nopeasti sosiaalihuollon apua?
Pohjanmaan hyvinvointialueen Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kiireelliseen sosiaalihuollon avun tarpeeseen
24/7. Voit soittaa päivystyksen numeroon 06-218 9555
• kiireellisissä lastensuojeluun liittyvissä asioissa
• perheen, yksilön tai läheisen vakavassa kriisitilanteessa
• perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tilanteissa
• jos apua ja sosiaaliviranomaisen arvioita ja toimenpiteitä tarvitaan välittömästiSivu 3 / 3 22.2.2022
Lapsi- ja perhepalvelut
Käyntiosoite: Sosiaali- ja perhepalvelut, Närpiöntie 4, 64200 Närpiö
Aikuissosiaalityö ja taloudellinen tuki
Käyntiosoite: Sosiaali- ja perhepalvelut, Närpiöntie 4, 64200 Närpiö
Kriisiryhmätoiminta
Kriisiryhmätoimintaa koordinoi psykososiaalinen keskus Närpiössä. Paikallinen kriisiryhmä, joka suorittaa
psykologista jälkihoitoa (debriefing) traumaattisten onnettomuuksien tai läheltä piti tapausten jälkeen, on
Kaskisissa, Kristiinankaupungissa, Närpiössä ja Maalahdessa/Korsnäsissä.
Saat meihin yhteyden psykososiaalisen yksikön vaihteen kautta puh. 06 224 1831 (ma–pe klo 8–15). Omaiset tai hoitohenkilökunta voivat myös ottaa yhteyttä. Kaikki palvelumme ovat asiakkaalle maksuttomia.
Oppilashuolto
Oppilashuollon kautta oppilaat ja opiskelijat saavat apua ja tukea koulukuraattoreilta, koulupsykologeilta ja kouluterveydenhuollosta.


Yhteystiedot
o Puhelinaika maanantai-keskiviikko-perjantai klo 8.15-9.00
o puhelinnumero: 06 2249 681
o Soittopyynnön voi jättää arkisin klo. 8.00-12.00
o Kouluterveydenhuollon tavoittaa myös Wilman kautta

Vastaa