Valtiosopimus rajat ylittävästä poliisitoiminnasta: kuka kantaa vastuun?

Suomi ja Ruotsi ovat tässä kuussa solmimassa valtiosopimuksen, joka mahdollistaa Pohjois-Suomen raja-alueilla poliisipartioiden siirtymisen toisen valtion puolelle suorittamaan tehtävää, johon liittyy henkeen tai terveyteen kohdistuva vakava uhka. Suomen ja Ruotsin poliisiliitot ilmaisivat 5.10. yhteisen huolensa uuden toimintamallin mukanaan tuomista epäselvyyksistä ja ongelmista erityisesti johtamisen, vastuiden ja osaamisen osalta. 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne  ja  Ruotsin Polisförbundetin  puheenjohtaja  Lena Nitz toteavat kannanotossaan, että uusi valtiosopimus eroaa merkittävästi nykyisestä ennalta suunnitellusta yhteistyöstä, jossa toimitaan vastaanottavan valtion virkamiesten johdolla ja läsnä ollessa. 

”Valtiosopimus jättää epäselväksi käytännön toimintaan liittyviäkeskeisiäjohtamis- ja vastuukysymyksiäsekäkoulutukseen, osaamiseen, oikeusturvaan ja työturvallisuuteen liittyviäseikkoja”, Rinne ja Nitz sanovat. 

Jonne Rinne painottaa suhtautuu epäilevästi myös ympäripyöreisiin lupauksiin tarvittavan koulutuksen järjestämisestä.  

”Tällainen ad hoc -pohjalta tapahtuva rajat ylittävä yhteistyö vaatisi erinomaista kielitaitoa ja syvällistä toisen valtion lainsäädännön ja toimintatapojen tuntemusta. Koulutus olisi aikaa vievää ja vaativaa. Kuinka se onnistuisi, kun Suomen poliisin täydennyskoulutustarpeisiin ei aina voida vastata riittävällä tasolla”, Rinne kysyy. 

Rinne ja Nitz ovat huolissaan niin kansalaisten kuin poliisienkin oikeusturvan toteutumisesta uudenlaisessa rajat ylittävässä poliisitoiminnassa. 

”Korkean riskin tehtäviin tulee sisältymään kiinniottoja ja voimakeinojen käyttöä, joista seuraa jälkiselvittelyjä.Näihin tilanteisiin ei ole riittävästi varauduttu”, kannanotossa todetaan. 

Vastaa