Valvonta osoitti puutteita taksiliikenteessä Oulun seudulla

Oulun poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoivat viikonloppuna taksiliikennettä Oulun seudulla. Yhteisvalvonnassa tarkastettiin toista sataa taksia, joista yli neljänneksessä oli huomautettavaa. Etenkin tietojen esillä pitämisessä oli puutteita.

Viikonlopun aikana Oulun seudulla tarkastettiin yhteensä 103 taksia. Seuraamuksia määrättiin 22 kpl. Viisi ajoneuvoa määrättiin ajokieltoon.

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

•    Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta 3 kpl
•    Ajoneuvovero maksamatta 4 kpl
•    Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 18 kpl 
•    Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 11 kpl
•    Hintatietoja esittämisessä puutteita 6 kpl
•    Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 12 kpl
•    Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 2 kpl
•    Epäilty luvaton taksiliikenne 1 kpl

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta asiat kunnossa – säädösten noudattamisessa puutteita

Kaksipäiväisessä ratsiassa tarkastettujen taksien asiat olivat pääasiassa kunnossa, eikä mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa havaittu. Ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista, lukuun ottamatta muutamaa katsastamatonta taksia. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta, ja jokaisesta tarkastetusta taksista löytyi myös taksivalaisin. Valvonnassa havaittiin kuitenkin kaksi taksikäytössä olevaa ajoneuvoa, joita ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön. Usein myös mukana pidettävää liikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei pystytty esittämään. Tarkastuksissa oli myös säännönmukaista, että kuljettajat eivät tienneet minkälaisia asiakirjoja heidän pitää esittää valvojalle. Poliisi korostaakin taksiliikennöintiin oikeuttavien asiakirjojen hyvässä järjestyksessä pitämistä, sillä niiden etsiminen pitkittää tarkastusten suorittamista.
”Oulun poliisi teki takseihin vastaavan valvontaiskun pari viikkoa sitten. Sen löydökset olivat yhteneväiset tämän kertaiseen. Siksi nyt tarkastuksissa havaittujen puutteiden suuri määrä yllätti, sanoo ylikonstaapeli Petri Åkerman”.

Tietojen esittämisessä asiakkaille edelleen parannettavaa

Taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on oltava mm. hintatiedot asianmukaisesti esitettynä ja luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi matkustajan näkyvillä. ”Hinta- ja yhteystietojen esittämisessä asiakkaille on havaittu puutteita myös aikaisemmissa valvontaiskuissa ja tämänkertainen taksivalvonta osoitti, että tässä on yhä parannettavaa. Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden takia ei kannattaisi ottaa huomautuksia tai muita mahdollisia seuraamuksia.  Toivoisimmekin taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota”, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikenteen viranomaisten yhteisvalvonta pysyvä toimintamalli

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea eri viranomainen mm. poliisi, Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Alaa valvovat viranomaiset tekevät yhteistyötä ja yksi yhteistyön muoto ovat viranomaisten yhteisvalvonnat, jossa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Poliisin näkökulmasta valvonnassa korostuu liikenneturvallisuus. Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta. Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja, kuljettajalla on ajolupa, ja että ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin. Lisäksi taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon tulee olla rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

Traficom valvoo muun muassa, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä.

”Keräsimme valvonnassa vertailutietoja. Seuraavaksi analysoimme saamaamme tietoa, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin”, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo. Verohallinnossa on käynnissä parhaillaan myös tehostettu taksialan valvontahanke, jossa hyödynnetään nyt kerättyä tietoa. Valvonnassa nousseiden tapausten ilmoituskäyttäytymistä seurataan mm. tulorekisterin avulla.  Valsi muistuttaa, että kuluttajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä – vero.fi. 

Työsuojeluviranomainen (avi) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Kohderyhmäksi valittiin ulkomaalaiset työntekijät, koska aiheesta on ollut julkisuudessa laajaa keskustelua. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa, tässä tapauksessa siis ulkomaalaislain työnantajalle asettamien velvoitteiden sekä työntekijän työsuhteen ehtojen täyttymistä. Keskeisimmät valvottavat asiat olivat työntekijöiden työnteko-oikeus, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen, kuljettajan ajopäiväkirja ja työajan järjestäminen sekä muut työsuhteen vähimmäisehdot.

Valvonnassa kuljettajien työnteko-oikeudet olivat kunnossa, muut työnantajan velvollisuuksiin sekä työsuhteen vähimmäisehtoihin liittyvien asioiden valvonnan tulokset valmistuvat myöhemmin.

Valvontaan osallistui Oulun poliisilaitoksen 8 poliisia liikennevalvonnasta, 4 Verohallinnon verotarkastajaa, 3 Traficomin asiantuntijaa ja  1 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja. Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna. Muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain. Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tullut mm. käyttää taksivalaisinta. Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.

Yksi kommentti artikkeliin ”Valvonta osoitti puutteita taksiliikenteessä Oulun seudulla”

Vastaa